Informace k zájezdům

Pro maximální spokojenost a eliminaci jakýchkoliv problémů v průběhu zájezdu prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

Všeobecné podmínky zájezdů

1/ Uvedené ceny jsou v české měně Kč.

2/ Platba probíhá ihned při rezervaci zájezdu v hotovosti nebo natížením na účet klienta

3/ Programové specialistky informují předem o dodatečných nákladech v průběhu výletu, například vstupném do objektů.

4/ Léčebné lázně Jáchymov a.s. (dále jen společnost) jsou oprávněny zrušit zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků výletu. O této skutečnosti budete operativně informování.

5/ Společnost je oprávněna zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné a nepředvídatelné události, které nemohla zabránit nebo ovlivnit (nepříznivé počasí, technická závada apod.)

6/ Klient může před započetím zájezdu odstoupit od služeb:

6.1/ Pokud dojde k odstoupení 24 hod. před započetím výletu, bude celá suma vrácena

6.2./Pokud dojde k odstoupení méně než 24 hodin před započetím výletu, uhrazená částka se klientovy nevrací a ve 100% výši zůstává společnosti.

6.3/ Paragraf 6.2. neplatí v případě, že odstoupení klienta od zájezdu je odůvodněno zdravotní indispozicí a bude doloženo lékařským potvrzením o zdravotním stavu.

7/ Klient má právo uplatnit reklamaci zájezdu nejpozději první pracovních den od konání výletu a v rámci jeho pobytu v lázních konkrétní odjezdy všech zájezdů jsou jsou uvedeny na konkrétním plánu zájezdů.

Doprava

  • V uvedený čas autobus odjíždí od hotelu Akademik Běhounek, následuje k hotelu Astorie (LC Agricola) a naposled zastavuje u hotelu Curie.
  • Mezi jednotlivými zastávkami je cca 5min. časové rozmezí.
  • Žádáme naše klienty, aby se k odjezdům dostavili v časa v případně drobného zpoždění o trpělivost.

Pojištění

  • Léčebné lázně Jáchymov a.s.nesjednávají pro tyto exkurze žádné další pojištění.
  • Pro případ nehody je pojištěn dopravce.

Cestovní doklady

  • Na všechny zahraniční exkurze nutno vzít s sebou občanský průkaz nebo platný cestovní pas!