Fotky z plesu Léčebných lázní Jáchymov 2017

Pro všechny, kteří by rádi ochutnali atmosféru tradičního reprezentačního plesu v Jáchymově, který se řadí mezi nejlepší plesy v regionu.

Byli jste na plese a rádi byste se podívali, jestli jste neunikli pozornému objektivu naší fotografky? Podívejte se do následujícíc fotogalerie.

 

Příjezd sv. Mikuláše a sv. Barbory 2016

V letošním roce k nám, to je do lázeňské čtvrti v Jáchymově dorazila sv. Mikuláš v doprovodu sv. Barborky a dvou andělů. Jako minulý rok nám přivezli světlo nejen pro vánoční stromeček před Lázeňským centrem Agricola, ale také pro dětské oči, které už se nemohou dočkat Vánoc, cukroví, stromečku, ale hlavně dárků. Sv. Barborka přivezla větvičky třešní a ti, kteří je vložili do vázy s vodu, se mohou těšit, že vykvetou třeba přesně na Štědrý večer. 

Znáte sv. Barboru?

Sv. Barbora se narodila okolo roku 273 v Nikodémii (dnešní Turecko) v pohanské rodině. Všude byla obdivována její mimořádná krása, učenost a bystrý rozum. Nejbohatší a nejhezčí mladíci města se ucházeli o krásnou dceru z pohanského domu, avšak ona cítila, že v životě musí být ještě něco jiného, co se jí dosud neukázalo, a každého muže odmítla. Barbora se scházela se skupinkou křesťanů, kteří tehdy žili skrytě a v neustá­lém strachu před císařskými pronásledovateli. Její otec Dioskur – fanatický nepří­ tel křesťanů, ji chtěl provdat, ona se však nechtěla vůli otce podvolit a ten ji zavřel do věže, kterou dal pro tento účel postavit. Tady v samotě začala studovat a také tady přijala křest. V době otcovy nepřítomnosti nechala ve věži vybourat ještě jedno okno a tak místo dvou oken byly ve věži okna tři, což mělo pro ni symbolizovat Nejsvětější Trojici. Dioskur se rozzlobil a vydal dceru civilními tribunálu. Barbora byla strašným způsobem mučena a na konec ji vlastní otec sťal mečem. Prameny uvádějí, že se to stalo 4. prosince 306. Mezitím, co se andělé snesli pro její duši do nebe, blesk zasáhl Dioskura a předvedl ho před Boží soud.

Patronkou horníků se stala Barbora koncem středověku. Patronát se vztahuje na legendu, že se náhle otevřela skála a poskytla Barboře úkryt na útěku před zlostí jejího otce. V Porýní má Barbora velký význam jako družka sv. Mikuláše. Na mnoha místech je to dokonce ona, která obdarovává děti. V Čechách je Barboře zasvěcen skvost gotického umění chrám v Kutné Hoře. V roce 1990 byly odkryty také gotické fresky v kostele v Českém Rudolci, na nichž je zobrazena legenda o sv. Barboře. Do dnes je svatá Barbora uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání a rovněž dětí. Kolem Barbořiny postavy vznikly v prů­ běhu staletí četné lidové zvyky. Jedním z nejznámějších je řezání větviček. Větvičky z ovocných stromů (třešní) uříznuté 4. prosince, se dají do vázy a pak o Vánocích rozkvetou. Rozkvetlé větvičky – barborky symbolizují zimní slunovrat, kterým končí zima a pomalu začíná voňavými květy ozdobené jaro. Dříve barborky mladým dívkám pomáhaly určit, za koho se mají vdát. Děvčata natrhané větvičky rozdala svým nápadníkům a u koho barborka rozkvetla nejdříve, ten se stal jejich budoucím ženichem. Když barborka vykvetla dívce přímo na Štědrý den, znamenalo to, že se do roka a dne vdá.

Zahájení lázeňské sezóny 2016 – fotky

Představujeme výběr fotografií ze zahájení lázeňské sezóny 2016 v Jáchymově, které se uskutečnilo ve dnech 28. a 29. května 2016. Děkujeme všem, že jste přišli a vytvořili skvělou atmosféru po oba dny,

sobota 28. 5. | dopolední program

sobota 28. 5. | oficiální ceremoniál

sobota 28. 5. |  stánky

sobota 28. 5. |  odpolední program

neděle 29. 5. | rozcvička, výlety a hudební piknik

Srdečně vás zveme na další kulturní akce v jáchymovských lázních >>> ZDE

Masopust v Jáchymově 2016

V sobotu 6. února 2016 prošel Jáchymovem nově obnovený masopustní průvod. Akci připravily Léčebné lázně Jáchymov a.s. ve spolupráci s jáchymovskou mateřskou školkou, základní školou a s podporou společnosti LaNova, která věnovala zajímavé ceny pro děti a do tomboly v rámci večerní masopustní zábavy. Podívejte se na fotky z podaření akce. Těšíme se, že se nová tradice ujme a příště se do ní zapojí všichni obyvatelé Jáchymova…

Fotografie z dalších akcí Léčebných lázní Jáchymov a.s. najdete >>> ZDE

 

Fotky z plesu Léčebných lázní Jáchymov 2016

Obrázek

Děkujeme všem, kteří přišli na již 68. reprezentační ples Léčebných lázní Jáchymov a.s., a že jako vždy vytvořili skvělou, neopakovatelnou atmosféru…

Na závěr přinášíme jedno bonusové video z POLE DANCE vystoupení Lenky Hůlkové v tanečním baru.

 

Do Jáchymova zavítala sv. Barbora

Zatímco ve většině měst se vánoční stromy rozsvítili již na první adventní neděli, strom v jáchymovských lázních na tento slavnostní okamžik čekal až na svátek sv. Mikuláše a sv. Barbory. V Jáchymově tak pomalu vzniká nová tradice, kdy tradiční sv. družinu Mikuláše, anděla a čertů doplnila sv. Barbora. Kromě toho, že je patronka horníků a tak trochu také města Jáchymova, přivezla ošatku třešňových větviček, aby podarovala přítomné ženy a dívky a připomněla tak další starou tradici.

Do Jáchymova přijel sv. Martin na bílém koni

Mezi oblíbené a tradiční akce v jáchymovských lázních patří příjezd sv. Martina na bílém koni za společného doprovodu lázeňských hostů a jáchymovské veřejnosti. Průvod s lampiony tentokrát vyrazil od nové jáchymovské školky. V čele šli bubeníci ze ZUŠ Ostrov. Před lázeňským centrem Agricola zatím koncertovalo harmonikové duo rodiny Pospíšilových. Po příchodu průvodu sv. Martinskou atmosféru umocnila scénka děti ze dramatického oddělení ZUŠ Ostrov. Pak už následovalo tradiční žehnání vína, které vedl ostrovský farář P. Marek Hric.

Novinkou letošního ročníku byla soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobený lampion. Do soutěže se přihlásilo 30 šikovných dětí. Lampionová komise vyhodnotila 10 nejlepších  a  ty odměnila drobnými cenami. Předávání cen se ujal MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva a.s. Léčebné lázně Jáchymov.

Součástí večerního programu byla také ochutnávka sv. martinského vína, které pro tuto příležitost věnovalo vinařství HARMONIA VINI a otevření výstavy fotografií Krušných hor od Milana Martinka.

Karlovarská folklórní lázeň v Jáchymově – fotky

Ve čtvrtek 3. září 2015 se v Jáchymově uskutečnilo tradiční vystoupení v rámci festivalu Karlovarská folklórní lázeň. V jáchymovském kulturním domě se představily exotické taneční soubory z Číny, Mexika a Slovenska. O tom, jak mimořádná to byla událost se můžete přesvědčit z přiložené fotogalerie.

Další fotografie z akcí v lázních najdete >>> ZDE

 

Mistrovské pěvecké kurzy 2015 – fotky

Mistrovske pevecke kurzy spolecna fotka uzka

Mistrovské pěvecké kurzy Dagmar Livorové se uskutečnily v Jáchymově ve dnech 16. – 23. července 2015. Do Léčebných lázní Jáchymov a.s. zavítalo deset špičkových operních zpěváků, aby společně s lektorkou Dagmar Livorovou a divadelním režisérem Jaromírem Brychem zdokonalili své pěvecké a herecké umění a nastudovali program na dna večerní koncerty v Jáchymově a jeden v Karlových Varech v Lázních III.

Celý pobyt a zmíněná představení přinesla všem, kdo si přišel umělce poslechnout vskutku jedinečným uměleckým zážitkem. Pro jeho připomenutí přinášíme několik fotografií z průběhu kurzů i samotných koncertů.

Představujeme první sadu fotografií, další budeme postupně přidávat. Autory fotografií jsou  
Jakub Pustina a další účastníci kurzu.

Tréning | Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Úvodní klavírní koncert Richarda Pohla

Jakub Pustina – Nejslavnější italské a španělské písně | 17. července lázeňský altán

Od písně k operetě | 21. července hotel Běhounek

Herecké gala | 23. července Radium Palace

 

Zahájení lázeňské sezóny 2015 – fotky

Obrázek

Tradiční zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově se tento rok uskutečnilo v sobotu 16. a v neděli 17. května 2015. Přinášíme vám malou ukázku fotografií z této akce.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii Léčebných lázní Jáchymov a.s. >>> ZDE