Pokyny k zájezdům

Pro Vaši maximální spokojenost a předejití jakýmkoliv problémům v průběhu zájezdů jsme připravili všeobecné podmínky pro jejich konání. Prosíme, abyste jim věnovali dostatečnou pozornost.

PRODEJ, REZERVACE, REKLAMACE

1/ Uvedené ceny jsou v české měně Kč.

2/ Platba probíhá ihned při rezervaci zájezdu v hotovosti nebo natížením na účet klienta

3/ Programové specialistky informují předem o dodatečných nákladech v průběhu výletu, například vstupném do objektů.

4/ Léčebné lázně Jáchymov a.s. (dále jen společnost) jsou oprávněny zrušit zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků výletu. O této skutečnosti budete operativně informování.

5/ Společnost je oprávněna zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné a nepředvídatelné události, které nemohla zabránit nebo ovlivnit (nepříznivé počasí, technická závada apod.)

6/ Klient může před započetím zájezdu odstoupit od služeb:

6.1/ Pokud dojde k odstoupení 24 hod. před započetím výletu, bude celá suma vrácena

6.2./Pokud dojde k odstoupení méně než 24 hodin před započetím výletu, uhrazená částka se klientovy nevrací a ve     100% výši zůstává společnosti.

6.3/ Paragraf 6.2. neplatí v případě, že odstoupení klienta od zájezdu je odůvodněno zdravotní indispozicí a bude doloženo lékařským potvrzením o zdravotním stavu.

7/ Klient má právo uplatnit reklamaci zájezdu nejpozději první pracovních den od konání výletu a v rámci jeho pobytu v lázních konkrétní odjezdy všech zájezdů jsou jsou uvedeny na konkrétním plánu zájezdů.

DOPRAVA

Dopravu zájezdů zajišťuje programové centrum SPA Info Jáchymov pomocí vlastních vozů nebo ve spolupráci s externími dopravci. Léčebné lázně Jáchymov a.s. pro tyto exkurze nesjednávají žádné pojištění. Pro případ nehody je pojištěn dopravce.

Konkrétní časy odjezdů všech zájezdů jsou uvedeny v plánu zájezdů. Uvedeným časem odjezdu se rozumí odjezd od hotelu Běhounek. Doprava následně pokračuje směrem k lázeňskému centru Agricola a posledním místo, kde lze nastoupit je hotel Curie. Časový odstup mezi jednotlivými zastávkami je podle situace 5 až 10 minut.

Žádáme klienty, aby se na místo odjezdu dostavili včas, nejlépe 10 minut před uvedeným odjezdem autobusu. V případě drobného zpoždění prosíme o trpělivost. V případě delšího zdržení a případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte nejbližší recepci.

PRŮVODCE

Léčebné lázně Jáchymov a.s. vypravují s každou exkurzí zkušeného průvodce, který vystupuje jako zástupce Léčebných lázní Jáchymov a.s. a je připraven v průběhu cesty řešit jakékoliv situace. V případě nepředvídatelných okolností je oprávněn upravit program zájezdu, ale vždy tak, aby klienti nebyli poškozeni.

Průvodce poskytuje výklad v českém a německém jazyce. Základní informace poskytuje také v ruském a anglickém jazyce.

VSTUPNÉ

Pokud se v rámci zájezdu platí vstupné do některého z objektů, jsou klienti o této skutečnosti upozorněni předem.

Vlastní vstupné se platí na místě.

STRAVA

V případě časného odjezdu, je vydání snídaně možné od 6:30 hod., v případě, že je odjezd ještě dříve, bude klientovi vydán balíček se studenou snídaní.

Teplá večeře se podává nejdéle do 19:00 hod. V případě příjezdu po 19:00 hod. bude, klientům vydána pouze studené večeře. Večeři Vám odnese personál na pokoj. Pokud máte již teplou stravu objednanou a přijedete déle než v 19 hod., dostanete přesto studenou večeři na pokoj.

 

Podrobné informace získáte u našich programových specialitek nebo webu >>> ZDE.
Příspěvek byl publikován v rubrice Zájezdy a jeho autorem je Radek Volf. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.