Příjezd sv. Mikuláše a sv. Barbory 2016

V letošním roce k nám, to je do lázeňské čtvrti v Jáchymově dorazila sv. Mikuláš v doprovodu sv. Barborky a dvou andělů. Jako minulý rok nám přivezli světlo nejen pro vánoční stromeček před Lázeňským centrem Agricola, ale také pro dětské oči, které už se nemohou dočkat Vánoc, cukroví, stromečku, ale hlavně dárků. Sv. Barborka přivezla větvičky třešní a ti, kteří je vložili do vázy s vodu, se mohou těšit, že vykvetou třeba přesně na Štědrý večer. 

Znáte sv. Barboru?

Sv. Barbora se narodila okolo roku 273 v Nikodémii (dnešní Turecko) v pohanské rodině. Všude byla obdivována její mimořádná krása, učenost a bystrý rozum. Nejbohatší a nejhezčí mladíci města se ucházeli o krásnou dceru z pohanského domu, avšak ona cítila, že v životě musí být ještě něco jiného, co se jí dosud neukázalo, a každého muže odmítla. Barbora se scházela se skupinkou křesťanů, kteří tehdy žili skrytě a v neustá­lém strachu před císařskými pronásledovateli. Její otec Dioskur – fanatický nepří­ tel křesťanů, ji chtěl provdat, ona se však nechtěla vůli otce podvolit a ten ji zavřel do věže, kterou dal pro tento účel postavit. Tady v samotě začala studovat a také tady přijala křest. V době otcovy nepřítomnosti nechala ve věži vybourat ještě jedno okno a tak místo dvou oken byly ve věži okna tři, což mělo pro ni symbolizovat Nejsvětější Trojici. Dioskur se rozzlobil a vydal dceru civilními tribunálu. Barbora byla strašným způsobem mučena a na konec ji vlastní otec sťal mečem. Prameny uvádějí, že se to stalo 4. prosince 306. Mezitím, co se andělé snesli pro její duši do nebe, blesk zasáhl Dioskura a předvedl ho před Boží soud.

Patronkou horníků se stala Barbora koncem středověku. Patronát se vztahuje na legendu, že se náhle otevřela skála a poskytla Barboře úkryt na útěku před zlostí jejího otce. V Porýní má Barbora velký význam jako družka sv. Mikuláše. Na mnoha místech je to dokonce ona, která obdarovává děti. V Čechách je Barboře zasvěcen skvost gotického umění chrám v Kutné Hoře. V roce 1990 byly odkryty také gotické fresky v kostele v Českém Rudolci, na nichž je zobrazena legenda o sv. Barboře. Do dnes je svatá Barbora uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších rizikových povolání a rovněž dětí. Kolem Barbořiny postavy vznikly v prů­ běhu staletí četné lidové zvyky. Jedním z nejznámějších je řezání větviček. Větvičky z ovocných stromů (třešní) uříznuté 4. prosince, se dají do vázy a pak o Vánocích rozkvetou. Rozkvetlé větvičky – barborky symbolizují zimní slunovrat, kterým končí zima a pomalu začíná voňavými květy ozdobené jaro. Dříve barborky mladým dívkám pomáhaly určit, za koho se mají vdát. Děvčata natrhané větvičky rozdala svým nápadníkům a u koho barborka rozkvetla nejdříve, ten se stal jejich budoucím ženichem. Když barborka vykvetla dívce přímo na Štědrý den, znamenalo to, že se do roka a dne vdá.

Příspěvek byl publikován v rubrice Fotky a jeho autorem je Marek Poledníček. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.